Medelsanvändning anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö (2022)

Hitta på sidan

HaV ska redovisa hur medlen inom anslag 1:11, Åtgärder för havs- och vattenmiljö, har använts under 2022.

Av redovisningen ska framgå hur medlen använts inom förvaltningsområdena havsförvaltning, vattenförvaltning och fiskförvaltning.

Redovisningen ska även innehålla en bedömning av vilka sysselsättningseffekter som användningen av anslag 1:11 har gett upphov till samt hur mycket som betalats ut i riktade statsbidrag till kommuner.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (M-dep) den 31 mars 2023.

Publicerad: 2022-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion