Remiss gällande förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

Nu kan du tycka till om ett förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

Sammanfattning av förslaget

Förslaget innebär en reglering av fiske inom följande marina skyddade områden i Bottniska viken:

Information om varje område.

Område

Län

Reglering

Skydds-form

Förslag

Bonden

Väster-botten

Nationell

Natura 2000 SPA/SCI, Del av naturreservat Örefjärden-Snöan-skärgården

Förbud mot nät och fasta redskap

Långvind

Gävle-borg

Nationell

Natura 2000 SCI/SPA, Pågående arbete med inrättande av naturreservat

Förbud mot allt fiske

Finn-grundet Norra banken

Gävle-borg

EU

Natura 2000 SCI

Förbud mot allt fiske

Finn-grundet Östra banken

Gävle-borg

EU

Natura 2000 SCI, Helcom MPA

Förbud mot allt fiske

Finngrundet Västra banken

Gävle-borg

EU

Natura 2000 SCI

Förbud mot allt fiske

Förslaget avseende fiskereglering i de marina skyddade områdena föreslås träda i kraft den 1 december 2020 och kravet på AIS den 1 september 2021.

Vad avser förslaget till fiskereglering i Finngrunden kan den inte att beslutas nationellt, då regleringen även behöver omfatta andra länders fiskare. Istället krävs en process inom EUs gemensamma fiskeripolitik. Synpunkter önskas dock även på denna del av förslaget inför kommande arbete med fiskeregleringar tillsammans med övriga berörda medlemsländer.

Svara på remissen

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den
14 september 2020.

Länsstyrelsen bör vidarebefordra förslaget till berörda regionala intressenter samt på lämpligt sätt hålla förslaget tillgängligt för allmänheten.

E-post

Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer 2296-2020 i e-postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Du hittar mer information om hur HaV behandlar dina personuppgifter i samband med remisshanteringen på sidan Om personuppgifter.

Publicerad: 2020-07-10
Sidansvarig: Webbredaktion