Hitta på sidan

Uppdrag att ta fram underlag om utsläpp av tvättvatten från skrubbrar på fartyg

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen och HaV att tillsammans ta fram underlag om utsläpp av tvättvatten från rökgastvättar, så kallade skrubbrar, i sjöfarten.

Arbetet ska inkludera en sammanfattning av relevanta data samt indikera inriktningar på en möjlig svensk framtida handlingslinje i frågan.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 oktober 2020.

Ansvarig enhet

Havsmiljöenheten

Publicerad: 2020-02-05
Sidansvarig: Webbredaktion