Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Regeringen uppdrar Havs- och vattemyndigheten att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med Europeiska kommissionens handlingsplan i sin uppdaterade form den 15 februari 2021 genom SWD(2021) 24 final, nedan kallad Östersjöstrategin.

Regeringen uppdrar åt de myndigheter som framgår av bilagan att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen.

Publicerad: 2022-04-19
Sidansvarig: Webbredaktion