Hitta på sidan

Skonsamma fiskemetoder (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka kriterier myndigheten tillämpar vid fördelning av svenska fiskemöjligheter enligt 2 kap. 7 § femte stycket förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen i enlighet med artikel 17 i förordning (1380/2013) för att skapa incitament till fiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder, med bland annat minskad energikonsumtion eller minskade skador på livsmiljöer.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2021.

Ansvarig enhet

Fisketillståndsenheten

Publicerad: 2020-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion