Hitta på sidan

Natura 2000 (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska med utgångspunkt i EU-domstolens avgöranden efter redovisningen av M2017/0522/Nm och specifikt domarna C-293/17 och C-294/17 överväga behovet av ändringar i nationell lagstiftning eller föreskrifter med anledning av avgörandena.

Analysen och eventuella förslag ska förhålla sig till artikel 11 i förordningen (1380/2013) om den gemensamma fiskeripolitiken. I konsekvensanalysen ska Havs- och vattenmyndigheten särskilt belysa konsekvenser för små företag, det småskaliga kustfisket och levande kustsamhällen.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 december 2020.

Ansvarig enhet

Juridiska enheten

Publicerad: 2020-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion