Medelsanvändning miljöövervakning (2021)

HaV ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till HaV:s disposition har använts för 2019.

Rapporteringen ska även innehålla en redovisning av övervakning och datainsamling som finansieras med andra medel som HaV förfogar över.

Redovisning

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (M-dep) senast den 31 mars 2022.

Ansvarig enhet

Ekonomienheten

Text

Publicerad: 2021-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion