Medelsanvändning miljöövervakning (2021)

HaV ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till HaV:s disposition har använts för 2020.

Rapporteringen ska även innehålla en redovisning av övervakning och datainsamling som finansieras med andra medel som HaV förfogar över.

Redovisning

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 mars 2022.

Ansvarig enhet

Ekonomienheten

Publicerad: 2021-01-13
Uppdaterad: 2021-03-02
Sidansvarig: Webbredaktion