Medelsanvändning miljöövervakning (2020)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för 2020.

Rapporteringen ska även innehålla en redovisning av övervakning och datainsamling som finansieras med andra medel som Havs- och vattenmyndigheten förfogar över.

Redovisning

Uppdraget redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 mars 2021.

Publicerad: 2020-01-13
Uppdaterad: 2020-02-06
Sidansvarig: Webbredaktion