Kunskapssammanställning av förutsättningar och möjliga åtgärder för samexistens i områden med kommande vindkraftsetablering

I kunskapssammanställningen ska vindkraftens teknikutveckling beaktas och även olika typer av vindkraftsanläggningar, inklusive anläggningar med fasta eller flytande fundament samt de möjligheter som naturbaserade lösningar kan bidra med.

Regeringen ger Havs-och vattenmyndigheten och Statens energimyndighet i uppdrag att göra en kunskapssammanställning av förutsättningar och möjliga åtgärder för framtida samexistens mellan havsbaserad vindkraft, yrkesfiske, vattenbruk och naturvård i områden med vindkraftsetablering.

Uppdraget omfattar särskilt utformning av vindkraftparker, anpassning av fiskerinäring samt åtgärder som minimerar skador på eller främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Publicerad: 2022-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion