Komplettera tidigare redovisning om utsläpp av tvättvatten från skrubbrar från fartyg (2021)

Hitta på sidan

Regeringen ger Transportstyrelsen och HaV i uppdrag att tillsammans komplettera sin redovisning av underlag om utsläpp av tvättvatten från skrubbrar från fartyg.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senas 30 juni 2022.

Ansvarig enhet

Havsmiljöenheten

Publicerad: 2021-12-08
Sidansvarig: Webbredaktion