Internationellt samarbete mot övergödning (2021)

Hitta på sidan

För att stärka det internationella samarbetet mot övergödning ska HaV i samarbete med Statens jordbruksverk och andra berörda myndigheter utreda förutsättningarna för ett ökat samarbete mellan Östersjöländerna för att minska övergödningen i Östersjön, inklusive möjligheten till ett internationellt handelssystem med utsläppsrätter.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (M-dep) senast 30 juni 2021.

Publicerad: 2021-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion