Internationellt samarbete mot övergödning (2020)

Hitta på sidan

För att stärka det internationella samarbetet mot övergödning ska Havs- ­och vattenmyndigheten i samarbete med Statens jordbruksverk och andra berörda myndigheter utreda förutsättningarna för ett ökat samarbete mellan Östersjöländerna.

Detta för att minska övergödningen i Östersjön, inklusive möjligheten till ett internationellt handelssystem med utsläppsrätter.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 december 2020.

Ansvarig enhet

Ledningsstaben

Publicerad: 2020-01-07
Sidansvarig: Webbredaktion