China Europe Water Platform (2020)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP).

En redogörelse för hur arbetet har bedrivits under programperioden 2020-2021, utvärdering av erfarenheter och resultat av CEWP-plattformen samt rekommendationer för fortsatt arbete efter avslutade projekt.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) den 31 mars 2022.

Publicerad: 2020-01-07
Uppdaterad: 2021-12-29
Sidansvarig: Webbredaktion