Remisser 2 november 2023

Hitta på sidan

Remiss om elektronisk rapportering för avräkningsnota och deklaration om övertagande

Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Om förslaget

Förslaget gäller krav på elektronisk rapportering för avräkningsnota och deklaration om övertagande för förstahandsmottagare som köper fångst från havet och som årligen omsätter under 200 000 euro. För de som idag rapporterar per post innebär förslaget att avräkningsnota och deklaration om övertagande ska lämnas elektroniskt via e-tjänsten notaklienten. Föreslaget innehåller även förtydligande angående skyldigheten att lämna avräkningsnota när deklaration om övertagande har lämnats samt förtydligande för rapportering för förstahandsmottagare som köpt eller förmedlat fisk från Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland.

Förslaget föreslås träda i kraft den 2024-01-15

Dokument

Remiss Dnr 03216-2023 Pdf, 118.1 kB.

Bilaga 1 - konsekvensutredning Pdf, 90.6 kB.

Bilaga 2 - sändlista Pdf, 25.9 kB.

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha kommit till HaV senast den 26 november 2023.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 03216-2023 i meddelandets ärendemening.

Hantering av personuppgifter

Du hittar mer information om hur HaV behandlar dina personuppgifter i samband med remisshanteringen på Havs- och vattenmyndighetens webbsida.

Publicerad: 2023-11-02
Sidansvarig: Webbredaktion