Remiss om förslag till ändrade havsplaner för Sverige, samrådshandling

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på samrådsversionen av förslag till ändrade havsplaner för Sverige – Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Information om remissen

Den 10 februari 2022 tog regeringen beslut om de första svenska havsplanerna. Samtidigt fick Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till ändrade havsplaner med syftet att skapa förutsättningar för ökad energiutvinning i havet, i form av havsbaserad vindkraft.

Nu kan den som vill yttra sig över förslaget till ändrade havsplaner göra det. Förslaget finns på Havs- och vattenmyndigheten webbplats.

Havs- och vattenmyndigheten tar fram en konsekvensbeskrivning. Den ska uppfylla miljöbalkens krav och visa förslagens potentiella miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter. Även konsekvensbeskrivningen finns tillgänglig för yttrande.

Yttranden kommer som huvudregel att publiceras på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Tack för att du deltar.

Utforska förslagen

Du hittar allt du behöver på sidan Förslag till ändrade havsplaner.

Svara på remissen

Lämna dina kommentarer senast den 15 december 2023. Du kan lämna kommentarer på två sätt:

I ämnesraden märker du yttrandet med vårt diarienummer 2168-23 . Skicka gärna synpunkterna i ett digitalt redigerbart format, till exempel i en Word-fil. Då kan vi behandla dem snabbare.

Remissmaterial

Publicerad: 2023-09-14
Sidansvarig: Webbredaktion