Remisser 21 april 2023

Hitta på sidan

Remiss gällande ändrade regler för fiske av lax och harr i Östersjön samt fiske i några fredningsområden på norrlandskusten.

Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Om förslaget

Förslaget gäller områdesvis och tidsmässig fördelning av den för svenskt yrkesfiske tillgängliga laxkvoten i Östersjön, bestämmelser för fiske av harr i Östersjön. Dessutom innehåller remissen förslag på ändrade bestämmelser om fisket i fredningsområden utanför mynningen av Ljungan, Umeälven och Kalix älv samt områdesgränser för Skellefteälvens terminalfiskeområde.

Förslaget föreslås träda i kraft den 2023-05-31.

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till HaV senast den 10 maj 2023.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 370-2023 i meddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar i vissa fall remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Söker du remissvar som inte finns på webbplatsen, kontakta havochvatten@havochvatten.se.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2023-04-21
Sidansvarig: Webbredaktion