Remisser 23 mars 2023

Hitta på sidan

Remiss gällande ändrade regler för fiske efter lax, öring och harr i vattendrag i Norrland.

Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Om förslaget

Förslaget gäller ändrade bestämmelser för fiske efter lax, öring och harr samt redskapsanvändning med mera i vattendrag i Norrland samt ändring av tillämpningsområdet för Hörnån, Piteälven och Råneälven.

Förslaget föreslås träda i kraft den15 maj 2023.

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till HaV senast den 24 april 2023.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 901-2023 i meddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar i vissa fall remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Söker du remissvar som inte finns på webbplatsen, kontakta havochvatten@havochvatten.se.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.


Publicerad: 2023-03-23
Sidansvarig: Webbredaktion