Hitta på sidan

Remiss gällande förslag om elektronisk rapportering för samtliga kustfiskejournalförare

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Om förslaget

Förslaget gäller elektronisk rapportering, i det nya elektroniska fångstrapporteringssystemet (EFR), för samtliga fiskare som enligt HVMFS 2018:11 har en skyldighet att redovisa sina fiskeinsatser i en kustfiskejournal.

Förslaget föreslås träda i kraft den 2023-01-01

Dokument

Svara på remissen 

  • Remissvar ska ha inkommit till HaV senast den 26 oktober 2022.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 02970-2022 i meddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2022-09-29
Sidansvarig: Webbredaktion