Hitta på sidan

Remiss gällande bland annat regelverket kring koncentration av
demersala fiskemöjligheter

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Om förslaget

Förslaget gäller framförallt regelverket kring koncentration av demersala fiskemöjligheter, men även regelverket kring regional tilldelning i Östersjön och rödspotta i Skagerrak samt ytterligare mindre förslag på föreskriftsändringar.

Förslaget föreslås träda i kraft den 2022-10-01.

Dokument

Svara på remissen 

  • Remissvar ska ha inkommit till HaV senast den 31 augusti 2022.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 2394-2022 i meddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2022-07-15
Sidansvarig: Webbredaktion