Remisser 28 februari 2022

Hitta på sidan

Remiss om ändrade regler gällande rapportering i elektronisk
kustfiskejournal

Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Förslaget gäller regeländringar som har till syfte att utöka möjligheten att förhandsanmäla och annullera förhandsanmälan för de yrkesfiskare som är skyldiga att rapportera i den elektronisk kustfiskejournal och som nu kan ske i Havs- och vattenmyndighetens nyutvecklade elektroniska rapporteringssystem (EFR).

Förslaget föreslås börja gälla den 12 april 2022.

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 20 mars 2022.
  • Skriv diarienumret (867-22) i e-postmeddelandets ärendemening.
  • Skicka svaret i wordformat till havochvatten@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2022-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion