Remisser 26 augusti 2021

Remiss gällande utökat fredningsområde utanför Gullspångsälvens mynning

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller ett utökat fredningsområde utanför Gullspångsälvens mynning i Vänern genom ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 oktober 2021.

Svara på remissen

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 16 september 2021.

Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till
havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer i e-postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på havochvatten.se. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Personuppgifter

Du hittar mer information om hur HaV behandlar dina personuppgifter i samband med remisshanteringen på sidan Om personuppgifter.

Publicerad: 2021-08-26
Sidansvarig: Webbredaktion