Remisser 9 april 2021

Hitta på sidan

Remiss gällande ändrade regler för fiske av lax i Östersjön samt fiske
med fasta redskap

Förslaget gäller ändrade föreskrifter avseende fördelningen av den
svenska laxkvoten och bestämmelser om fiske med fasta redskap i Bottniska viken.

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget föreslås träda i kraft den 2021-05-13.

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 30 april 2021.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 2680-20 i e-postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2021-04-09
Sidansvarig: Webbredaktion