Remisser 18 mars 2021

Hitta på sidan

Remiss gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller dels fastställande av förbudsperiod för fiske efter ål i havet, dels förslag på ändrade regler i syfte att förbättra möjligheterna att kontrollera ålfisket.

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 11 april 2021.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 0935-2021 i e-postmeddelandets ärendemening.

Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Dokumnetation

Sista

Publicerad: 2021-03-18
Sidansvarig: Webbredaktion