Remisser 11 december 2020

Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller ändrade regler för det kustnära fisket längs med delar av Östersjökusten.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 31 januari 2021.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 4916-19 i e-postmeddelandets ärendemening.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Publicerad: 2020-12-11
Sidansvarig: Webbredaktion