Remisser 18 november 2020

Hitta på sidan

Remiss gällande ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11)

Nu kan du tycka till kring en remiss om ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet.

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den
16 december 2020.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 februari 2021.

Om förslaget

De bestämmelser som berörs av förslaget är:

  • Angivande av position med decimaler
  • Rapportering i kustfiskejournal ska kopplas till fartyg
  • Förenklat förfarande vid ändring i förhandsanmälan
  • Minskad förhandsanmälningstid för pelagiskt fiske i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt
    Uppdaterad bilaga med redskapskoder och fotnoter
  • Uppdaterad bilaga med artkoder och borttagande av frivillighet att rapportera däggdjur och sjöfåglar.

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 16 december 2020.
  • Svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 620-20 i e-postmeddelandets ärendemening.

HaV publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Du hittar mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Publicerad: 2020-11-18
Sidansvarig: Webbredaktion