Remisser 3 september 2020

Hitta på sidan

Remiss gällande vägledning om samverkan inför prövning enligt den nationella planen

Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till vägledning om samverkan inför omprövning av vattenkraftverk för moderna miljövillkor.

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 30 november. Remisstiden är relativt lång varför ingen förlängning av remisstiden kommer att medges.
  • Svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • För att underlätta hantering av synpunkter önskar vi att svaren lämnas i svarsmallen (excelfil). Excel, 24.4 kB.
  • Ange ärendets diarienummer 2247-20 i e-postmeddelandets ärendemening.

Du hittar mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Publicerad: 2020-09-03
Sidansvarig: Webbredaktion