Remiss gällande ändrade regler om fiske med bottentrål med anledning av åtgärder för torsk i Skagerrak och Nordsjön i EU-förordning

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller tillåtelse av en selektiv trål som bedöms minska fångst av torsk betydligt, samt anpassning av föreskrifter på grund av nya införda åtgärder för torsk i Skagerrak och Nordsjön i rådets förordning (EU) nr 2020/123.

Förslaget föreslås träda i kraft den 17 september 2020. Vi behöver ditt remissvar senast den 14 september 2020.

Dokument

Remiss gällande ändrade regler om fiske med bottentrål med anledning av åtgärder för torsk i Skagerrak och Nordsjön i EU-förordning Pdf, 166.5 kB.

Svara på remissen

Skicka in ditt remissvar så snart som möjligt. Vi är medvetna om att det är en kort remisstid, men föreslagen ändring är angelägen för berörd fiskenäring.

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 14 september 2020.
  • Svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 2657-20 i e-postmeddelandets ärendemening.

HaV publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Du hittar mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Kontakt

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till Karin Linderholm, telefon: 010-698 62 32 eller e-post: karin.linderholm@havochvatten.se.

Publicerad: 2020-08-31
Sidansvarig: Webbredaktion