Remiss gällande ändrade regler om bottentrål med Seltrapanel och bottentrål med kräftrist

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det remitterade förslaget om ändringar i bestämmelser vid fiske med bottentrål med Seltrapanel och bottentrål med kräftrist

Remissen gäller ett förslag till ändringar i föreskrifter avseende bestämmelser vid fiske med så kallad Seltra-trål och bottentrål med kräftrist på trålfiskeområden. Förslaget föreslås träda i kraft den 31 maj 2020.

Remissmaterial

Remiss gällande ändrade regler om bottentrål med Seltrapanel och bottentrål med kräftrist Pdf, 510.3 kB.

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 31 januari 2020.
  • Svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 4534-19 i e-postmeddelandets ärendemening.

Hantering av personuppgifter

HaV publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Du hittar mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Kontakt

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till:

Karin Linderholm, tfn: 010-698 62 32 eller e-post: karin.linderholm@havochvatten.se

Publicerad: 2019-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion