Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget om ändringar och nya bestämmelser avseende hantering av signalkräfta.

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning. Remissen gäller ett förslag till ändringar i föreskrifter samt nya bestämmelser avseende hantering av signalkräfta. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs förslaget i sin helhet: Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta. Pdf, 673.9 kB.

Havs- och vattenmyndigheten vill särskilt ha synpunkter på hanteringsåtgärderna och hanteringsområdets utsträckning tillräckligt omfattande för att minska risken för spridning av signalkräfta och kräftpest och samtidigt kunna tillåta visst fiske.

Svara på remissen

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den
20 september 2019.

Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer 2092-19 i e-postmeddelandets ärendemening.

Hantering av personuppgifter

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Du hittar mer information om hur HaV behandlar dina personuppgifter i samband med remisshanteringen på sidan Om personuppgifter.

Publicerad: 2019-08-16
Sidansvarig: Webbredaktion