Remiss gällande möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på remiss med förslag om möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist.

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget innebär att de fiskelicensinnehavare som tidigare endast haft fisketillstånd för torsk-fångande redskap i Östersjön med trål, och som efter att EU-kommissionen beslutat att förbjuda fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från och med den 24 juli 2019 i princip saknar möjlighet att bedriva något fiske, ges möjlighet att ansöka om att bedriva fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist i Västerhavet.

Förslaget föreslås träda i kraft den 28 augusti 2019.

Remiss gällande möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist. Pdf, 203.3 kB.

Svara på remissen

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den
21 augusti 2019. Den korta remisstiden beror på att det bedöms vara av yttersta intresse för berörda yrkesfiskare att beslut fattas skyndsamt.

Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat.
Ange diarienummer 2787-2019 i e-postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Du hittar mer information om hur HaV behandlar dina personuppgifter i samband med remisshanteringen på sidan Om personuppgifter.

Publicerad: 2019-08-08
Sidansvarig: Webbredaktion