Remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter från och med år 2020.

Bakgrunden till remissförslaget är att de pelagiska fiskerättigheterna som gäller i tio år upphör att gälla den 22 november 2019.

Förslaget föreslås träda i kraft den 15 oktober 2019.

Svara senast 15 september

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 15 september 2019.

Vi ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat. Ange ärendets diarienummer 2309-2018, i e-postmeddelandets ärendemening.

Ditt svar blir allmän handling

Havs- och vattenmyndigheten kan komma att publicera remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Du hittar mer information om hur HaV behandlar dina personuppgifter i samband med remisshanteringen på sidan Så behandlar HaV dina personuppgifter.

Remiss

Remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter. Pdf, 2 MB.

Publicerad: 2019-07-08
Sidansvarig: Webbredaktion