Remiss om havsplaner för Sverige, granskningshandling

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på granskningsversionen av förslag till havsplaner för Sverige – Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Information om remissen

Många ska samsas om havet. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till tre statliga havsplaner för Sverige – för de svenska havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Förslagen har vi tagit fram efter samverkan med andra myndigheter och efter dialog med branschorganisationer, intresseföreningar, kustkommuner och grannländer.

Nu kan den som vill yttra sig över förslagen till havsplanerna göra det. Förslagen finns på Havs- och vattenmyndigheten webbplats.

Havsplaner omfattas av krav på strategisk miljöbedömning. Därför finns även miljökonsekvensbeskrivningar tillgängliga för yttrande.

Yttranden kommer som huvudregel att publiceras på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Tack för att du deltar.

Utforska förslagen

Du hittar allt du behöver på sidan Förslag till havsplaner.

Svara på remissen

Lämna dina kommentarer senast den 14 juni 2019. Du kan lämna kommentarer på två sätt:

Märk yttrandet med vårt diarienummer 666-19. Skicka helst i digitalt redigerbart format, för då kan vi behandla dem snabbare.

Remissmaterial

Publicerad: 2019-03-14
Sidansvarig: Webbredaktion