Förslag om enklare regler för utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens

HaV föreslår enklare regler för utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens.

Förslaget gäller enklare bestämmelser om utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens genom ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Svara på remissen

Sista svarsdatum är den 30 juni 2018.

Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat. Ange ärendets diarienummer (dnr 813-18) i e-postmeddelandets ärendemening.

Remissmaterial

Remiss Pdf, 3.2 MB.

Publicerad: 2018-06-04
Sidansvarig: Webbredaktion