Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske efter hummer

Vi föreslår nya regler för hummerfisket i höst. Det gör vi för att beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt. Beståndet behöver få möjlighet att växa till sig, både i antal och i storlek.

Vi vill ta del av era synpunkter om det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Förslaget gäller nya regler för fiske efter hummer och är framtaget för att stärka hummerbeståndet.

Förslaget i korthet:

  • minskat antal tillåtna redskap
  • förkortad fiskesäsong
  • höjt minimimått och krav på större flyktöppningar
  • en fast period för redskapsförbudet innan hummerpremiären

Om reglerna ändras föreslås de gälla från 1 september 2017.

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten
senast den 7 juli 2017.

Vi föredrar att svaren skickas i wordformat med e-post till havochvatten@havochvatten.se.
Ange ärendets diarienummer 1952-17 i e-postmeddelandets ärendemening.

Remissmaterial

Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske efter hummer Pdf, 4.7 MB.

Publicerad: 2017-06-01
Sidansvarig: Webbredaktion