Uppdrag om stöd inom Helcomarbetet (2022)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska vid behov ge stöd åt Statens jordbruksverk i att utveckla BAT/BET (bästa möjliga teknik/bästa miljöpraxis) för att minska utsläppen av ammoniak och växthusgaser inom Helcomarbetet.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas den 31 december 2025.

Ansvarig enhet

Havsmiljöenheten

Publicerad: 2021-12-30
Uppdaterad: 2022-02-17
Sidansvarig: Webbredaktion