Uppdrag att vidareutveckla åtgärdssamordning för avrinningsområden (2024)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska vidareutveckla samordningen av vattenfrågor mellan olika aktörer och förordningar för att underlätta och koordinera åtgärdsarbetet i kust- och avrinningsområden.

Havs- och vattenmyndigheten ska följa upp och utvärdera arbetet.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) årligen senast den 31 december med slutredovisning 2026.

Publicerad: 2024-01-02
Sidansvarig: Webbredaktion