Jakob Granit om satsningen på rent hav och utmaningarna för havsmiljön

”Vi börjar se att trenden vänder men vi får nog inte tillbaka ett Östersjön som det såg ut på 50-talet, när det var ett ganska näringsfattigt hav.”, säger HaV:s generaldirektör i en intervju om utmaningarna för ekosystemen i havet.

HaV:s generaldirektör Jakob Granit. Foto: Natalie Greppi

Jakob Granit tillträdde som generaldirektör på HaV i september 2016. Sedan dess har myndigheten varit med om att arrangera havskonferensen i New York som fokuserade på mål 14 i FN:s hållbarhetsagenda, den första saneringen av miljöfarliga vrak i svenska vatten är klar, Sverige har nått målet om tio procent marina skyddade områden och förslagen till statliga havsplaner för Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken är ute på samråd.

Det finns många fler exempel på viktiga milstolpar i Vatten-Sverige de senaste åren, inte minst inom fiskets område med genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Nyligen antog regeringen också en proposition om vattenmiljö och vattenkraft baserat på en bred politisk överenskommelse om förslag till villkor för framtidens vattenkraft i Sverige, bland annat att all vattenkraft ska ha moderna miljötillstånd. HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät ska, enligt propositionen, få i uppdrag att ta fram en nationell plan för omprövning av vattenkraften.

I år gör regeringen en satsning med 600 miljoner kronor på renare hav. För HaV innebär satsningen bland annat en möjlighet att gå vidare med saneringen av olja och andra miljögifter från de cirka 30 vrak som anses vara akuta miljöhot. Satsningen på rena hav ger också möjlighet till att stödja fler lokala vattenvårdsprojekt.

Pressmeddelande och video

Pressmeddelande: ”Vi kommer nog inte att få tillbaka ett Östersjön som det såg ut på 50-talet”

Planering av havet

Omslagsbild för YouTube-video

”Det är precis som vi jobbat med fysisk planering på land tidigare”

Så mår Östersjön

Omslagsbild för YouTube-video

”Ekosystem har stora problem men vi ser också ganska stora framsteg”

Satsning på rent hav

Omslagsbild för YouTube-video

”Viktigt att man ser kopplingen mellan haven och det som sker på land”

Plast och spökgarn

Omslagsbild för YouTube-video

”Vi satsar på att rensa havet tillsammans med yrkesfiskarna”