Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som HaV hanterar. Din begäran ska innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi rättar, ändrar eller tar bort den.

Skicka din begäran genom att fylla i begäran om registerutdrag. Vill du hellre skicka begäran på papper kan du skriva ut formuläret, fylla i dina uppgifter och posta till:

Havs- och vattenmyndigheten
Box 11 930
404 39 Göteborg

Registerutdraget kommer att skickas i brev till din folkbokföringsadress. Det pågår ett arbete för att du som skickar in begäran i elektronisk form ska få ditt registerutdrag skickat till din digitala brevlåda, om du har en sådan.

Begäran om registerutdrag

Med stöd av artikel 15 i dataskyddsförordningen har du rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som behandlas av Havs- och vattenmyndigheten.

Om du endast vill veta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar inom ett särskilt område, vänligen markera detta nedan:

Område
Område


Publicerad: 2018-05-04
Sidansvarig: Webbredaktion