Hitta på sidan

Lansering: State of the Baltic Sea 2023

Presentation av slutrapporten för Helcoms statusbedömning för Östersjön, och dess resultat. HaV har bidragit, tillsammans med ett stort antal svenska experter, i arbetet med att ta fram denna rapport.

Datum

31 oktober

Tid

Klockan 9.00-10.30

Om händelsen

Presentation av slutrapporten för Helcoms statusbedömning för Östersjön, och dess resultat. Paneldiskussioner kring resultaten och vad som blir nästa steg. HaV har bidragit, tillsammans med ett sort antal svenska experter, i arbetet med att ta fram denna rapport, som bygger på bästa tillgängliga data för havsregionen under perioden 2016-2021.