Hitta på sidan

Världshavsdagen och FN:s årtionde för havsforskning

På Världshavsdagen deltar HaV:s GD Jakob Granit i ett digitalt seminarium för att uppmärksamma FN:s årtionde för havsforskning 2021-2030.

Datum

Den 8 juni.

Tid

Klockan 13-15.

Plats

Digitalt. Länk skickas efter anmälan.

Om

På Världshavsdagen deltar HaV:s GD Jakob Granit i ett digitalt seminarium för att uppmärksamma FN:s årtionde för havsforskning 2021-2030.

Dagen bjuder på samtal med ledande experter, bland annat kommer generaldirektörerna för SMHI, Formas och Havs- och vattenmyndigheten att samtala kring fyra prioriterade områden för Sverige under årtiondet; ekosystembaserad havsförvaltning, havsmedvetenhet, data och innovationer.

Bland deltagarna finns även kronprinsessan Victoria, miljöminister Per Bolund, och forskningsminister Matilda Ernkrans.

Seminariet arrangeras av Formas, SMHI, Havs- och vattenmyndigheten, Havsmiljöinstitutet och Göteborgs Universitet, Sida och Universeum.