Förstudie för Nationellt kompetenscenter för vattenvård

Projektet finansierades av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Sammanfattning av rapporten

Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, LIFE IP Rich Waters, Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har, genom bred samverkan med andra aktörer, utrett förutsättningarna för att skapa ett nationellt kompetenscenter för vattenvård.

Syftet med projektet var att utreda förutsättningarna för att skapa ett svenskt nationellt kompetenscenter för vattenvård i bred samverkan med olika intressen aktiva inom åtgärdsarbete för bättre vattenmiljöer. Projektet genomfördes i form av en förstudie där förslag på möjliga organisationsformer, arbetssätt och finansieringsformer för ett nationellt kompetenscenter för vattenvård presenterades.

Publicerad: 2023-08-21
Sidansvarig: Webbredaktion