Fysisk restaurering av akvatiska miljöer – vattendrag och sjöar med kantzon och våtmarker

Rapporten Fysisk restaurering av akvatiska miljöer – vattendrag och sjöar med kantzon och våtmarker, har finansierats av HaV. Den är tänkt att fungera som kunskapskälla, idébank och inspiration för hur man kan återställa och förbättra de vatten som är negativt påverkade av mänskliga aktiviteter.

Omslag för publikation

Sammanfattning av rapporten

Denna sammanställning är tänkt att vara ett stöd i hela restaureringsprocessen i akvatiska miljöer, från alla förberedelser till konkreta åtgärder och uppföljning.

Rapporten har finansierats av HaV. Den är tänkt att fungera som kunskapskälla, idébank och inspiration för hur man kan återställa och förbättra de vatten som är negativt påverkade av mänskliga aktiviteter.

Publicerad: 2021-04-16
Sidansvarig: Webbredaktion