Restaurering av transportbegränsade vattendrag – en introduktion

Rapporten har tagits fram av Länsstyrelsen Östergötland på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Innehållet bygger på nationell och internationell kunskap inom fluvial geomorfologi och vattendragsrestaurering.

Sammanfattning av rapporten

Havs- och vattenmyndigheten har beställt rapporten för att ge en introduktion till hydromorfologisk restaurering av den grupp vattendrag som kallas för transportbegränsade vattendrag. Målet har varit att beskriva lämpliga strategier, moment och tillvägagångssätt vid vanliga påverkanstyper

Publicerad: 2022-09-07
Sidansvarig: Webbredaktion