Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Lagstiftning Regler

Lagstiftning som rör fritidsfisket

Det är fiskerilagstiftningen som styr vilka regler som gäller för fritidsfisket. Där står det var, när och hur det är tillåtet att fiska.

Fiskeregler

För närmare information om vilka fiskeregler som gäller i ditt område där du tänker fiska finns en sida med fiskeregler.

De senare omfattar i huvudsak havet och de fem stora sjöarna samt i dessa vattenområden mynnande vattendrag upp till första vandringshindret.

Vissa bestämmelser om artskydd och förbjudna fiskemetoder gäller dock i hela landet. Dessutom tillkommer speciell reglering av fisket ovanför odlingsgränsen (renbeteslandet).

Rätten att fiska

Fiskelagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om rätten att fiska. När det gäller var man får fiska skiljer man på allmänt vatten, enskilt vatten och så kallat enskilt frivatten.

Allmänt är sådant vatten som inte ingår i fastighet och finns utmed kusterna och i de stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön.

Mälaren intar en särställning i och med att staten där betalt fiskerättsägarna för det intrång det innebär att allmänheten får fiska med rörliga redskap - enskilt frivatten.

Enligt lagen om gräns mot allmänt vattenområde är allmänt vatten i princip allt kustvatten och vatten i de stora sjöarna, som finns 300 meter utanför fastlandet eller ö av minst 100 meters längd.

Understiger vattendjupet tre meter vid 300-metersgränsen sträcker sig det enskilda vattnet i stället ut till tre meters djupkurva. Dessutom gäller på vissa platser de s.k. enklav- och kilometerreglerna.

Enklavregeln innebär att allt vatten som har förbindelse med öppna havet endast över enskilt vatten räknas som enskilt. Enligt kilometerregeln är, på syd- och ostkusten, allt vatten enskilt som inte har en mer än en kilometer bred förbindelse med öppet hav.

Redskapsanvändning

Regeringen har i fiskeförordningen begränsat redskapsanvändningen för fritidsfisket till vissa uppräknade redskap och redskapsmängder. Begränsningen gäller dock inte dem som fiskar med stöd av enskild rätt.

Föreskrifter för att skydda fisken

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS) innehåller föreskrifter som tillkommit av fiskevårdsskäl. Dessa föreskrifter ändras ibland på grund av den rådande beståndssituationen.

Sådana bestämmelser avser bland annat fredningsområden, fredningstider, minimimått och redskapsbegränsningar.

Vilda fiskbestånd skyddas också genom regler för odling, utplantering och flyttning av fisk. Tillstånd av länsstyrelsen krävs alltid för utplantering av fisk. Sådant får inte ges för arter eller stammar som är olämpliga med hänsyn till vattnets särart eller om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar.

Fiskevårdsområden

I inlandsvatten bestäms merparten av de restriktioner som behövs för fiskevården av fiskerättsägarna själva. Ofta sker förvaltningen genom en fiskevårdsområdesförening enligt lagen om fiskevårdsområden (LOFO).

Regler

För närmare information om vilka fiskeregler som gäller i ditt område där du tänker fiska finns en sida med fiskeregler.

För fiske med handredskap gäller samma regler för utländska som svenska medborgare. För övrigt fritidsfiske utan stöd av enskild fiskerätt krävs stadigvarande bosättning här i landet.

De bestämmelser som i huvudsak reglerar fiskevården med avseende på fritidsfisket längs kusterna och i de stora sjöarna finns i två författningar, Fiskeriverkets föreskrifter om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt Fiskeriverkets föreskrifter om fiske i sötvattensområdena.

Regler för märkning och utmärkning av fiskeredskap återfinns i Fiskeriverkets föreskrifter om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar.

Förbud mot att sälja fisk fångad i havet

Den 7 maj 2011 trädde nya bestämmelser i kraft som gör att endast licensierade yrkesfiskare har rätt att sälja fångster från havet. Det är alltså numera förbjudet för fritidsfiskare att sälja fångst från havet. Bestämmelsen gäller inte fångst från sjöar och vattendrag.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Lagstiftning Regler

Publicerad: 2014-02-28
Uppdaterad: 2014-12-09

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Joakim Jacobzon