Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Miljökvalitetsnormer Remiss Vattenförvaltning Bedömningsgrunder

Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Förslaget gäller reviderade föreskrifter HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Revideringarna berör främst bedömningsgrunder som finns i föreskrifternas bilagor.

Svar på remissen

Sista svarsdatum är den 25 juni 2018.

För att underlätta både inlämnandet och hantering av synpunkter på remissen föredrar vi att synpunkter ifylls bifogad svarsmall i Excel-format. Filen med svaren skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se. Ange diarienummer 1308-17 i e-postmeddelandets ärendemening.

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till Jonas Svensson jonas.svensson@havochvatten.se.

Frågor gällande särskilda förorenande ämnen kan ställas till Ann-Sofie Wernersson ann-sofie.wernersson@havochvatten.se.

Remissmaterial

MissivPDF

Svarsmall för synpunkterExcel

Bilagor

Remissbilaga 1, Remissversion uppdatering av HVMFS 2013:19PDF

Remissbilaga 2, SFÄPDF

Remissbilaga 3, konsekvensutredningPDF

Remissbilaga 4, sändlistaPDF

Underlagsrapporter

Bedömning av ekologisk status med nya svensk-norska index för fisk i sjöarPDF

Förslag till revidering av HVMFS 2013:19 med avseende på tillämpningen av VIX, samt implementering av ett nytt sidoindexPDF

Förslag till reviderat BQI-index för sötvatten (sjöars profundal)PDF

Uppdatering av bedömningsgrunder för växtplankton i Östersjöns kustvatten- säsongsperiodPDF

Underlag till uppdatering av bedömningsgrunder för bottenfauna och växtplankton i sötvattenPDF

Revidering av fysikaliska och kemiska bedömningsgrunder i kustvattenPDF

Imidacloprid, Data evaluationPDF

Octamethylcyclotetrasiloxane (D4), EQS data overviewPDF

Decamethylcyclopentasiloxane (D5), EQS data overviewPDF

Sulfate, EQS data overviewPDF

Nitrate, EQS data overviewPDF

Ciprofloxacin, EQS data overviewPDF

Copper in sediment, EQS data overviewPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Miljökvalitetsnormer Remiss Vattenförvaltning Bedömningsgrunder

Publicerad: 2018-04-26

Sidansvarig: Webbredaktionen