Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Stöd för FN:s havskonferens i Lissabon (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samarbete med Havsmiljöinstitutet och andra berörda myndigheter stödja Regeringskansliet avseende omvärldsanalys och planering inför FN:s havskonferens 2020 i Lissabon.

I uppdraget ingår att göra en analys av genomfört arbete och fortsatt utvecklingsbehov avseende global havsförvaltning, integreringen av hav och klimat och blå ekonomi. Myndigheten ska även redovisa hur långt genomförandet av de frivilliga åtaganden som Sverige presenterade vid FN:s havskonferens i New York 2017 har kommit, samt där så är möjligt utvärdera effekterna av åtagandena.

Redovisning

Underlaget till konferensen ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 11 maj 2020.

Ansvarig enhet

Internationella enheten

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag