Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Medelsanvändning miljöövervakning (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för 2018.

Rapporteringen ska även innehålla en redovisning av övervakning och datainsamling som finansieras med andra medel som Havs- och vattenmyndigheten förfogar över.

Redovisning

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2019.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Publicerad: 2018-01-09

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen