Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Medelsanvändning 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö (2019)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur medlen inom 1:11, åtgärder för havs- och vattenmiljö, har använts under 2019.

Av redovisningen ska framgå hur medlen inom förvaltningsområdena havsförvaltning, vattenförvaltning och fiskförvaltning. Redovisningen ska även innehålla en bedömning av vilka sysselsättningseffekter som användningen av anslag 1:11 gett upphov till.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2020.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag