Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten om kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet (2019)

Havs- och vattenmyndigheten ska utreda och lämna de författningsförslag som krävs för att genomföra kraven på fiskeredskap i Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

Havs- och vattenmyndigheten ska utreda och lämna de författningsförslag som krävs för att genomföra kraven på fiskeredskap i Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet), till exempel kraven på producentansvar.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 4 maj 2020.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag