Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Vattenförvaltning Klimat

Klimatpåverkan (2017)

HaV har fått i uppdrag att redovisa hur frågor om klimatpåverkan och klimatförändringar integreras i vår samordnande roll för vattenmyndigheterna.

Vi har nu avslutat det regeringsuppdrag vi fått, där vi skulle klargöra hur frågor om klimatförändringar och minskad klimatpåverkan integreras i vår samordnande roll för vattenmyndigheternas genomförande av förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Redovisning

Redovisning lämnades den 27 september till Miljö- och energidepartementet.

Redovisning - minskad klimatpåverkan o integrera klimatförändring i VFFPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Vattenförvaltning Klimat